March 21, 2009

การเขียน Resume และตัวอย่าง Resume

ต่อมาเรามารู้ถึงหัวข้อของ Resume' ว่ามีอะไรบ้างนะครับ และเขียนอย่างไรให้ได้งาน....ทั้งหมดก็มีหัวข้อหลักๆ ทั้งหมด 6 หัวข้อด้วยกันคือ.....

1. ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือน ปีเกิด, สัญชาติ, ศาสนา, ส่วนสูง, น้ำหนัก **ห้ามลืมเบอร์โทรเด็ดขาดนะครับ อันนี้สำคัญมาก
2. การศึกษา ให้เขียนสถาบันล่าสุดที่ทุกคนจบมา, เกรดเฉลี่ย
3. ประวัติการทำงาน ให้ใส่บริษัทที่คนทำงานก่อนหน้านี้, ลักษณะของกิจการ, ตำแหน่งที่ทำปัจจุบัน, รายละเอียดของหน้าที่ที่ทำ
** สำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนั้นให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างที่ทำระหว่างเรียน, การฝึกงานจากสถานที่นั้น และได้ฝึกอะไรไปบ้าง และสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาใช้กับงานที่จะสมัครอย่างไรได้บ้าง (อันนี้จะต้องทราบรายละเอียดของบริษัทที่เราจะสมัครก่อนนะครับ ซึ่งผมว่าทุกคนควรจะทราบรายละเอียดของบริษัทที่เราจะสมัครนั้น ก่อนที่จะส่งใบสมัครไปนะครับ)
4. การอบรมต่างๆ ที่ผ่านมาระหว่างที่ทำงาน หรือระหว่างเรียนก็ได้ครับ
5. ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น Computer, ภาษา
6. บุคคลอ้างอิง คนที่ทำงานแล้วก็น่าจะเป็นหัวหน้า, เพื่อนร่วมงานที่น่าเชื่อถือ, ส่วนคนที่เพิ่งจบมาใหม่ก็น่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ว่าจะต้องไปขออนุญาติพวกท่านก่อนนะครับ....เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเวลามีคนโทรไปถามท่านเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเรา ท่านจะงงและพูดอะไรที่เป็นผลลบแก่ตัวเราไปนะครับ...

แถมให้นะครับ....ข้างล่างนี้ผมได้แนบ Resume' มาเพื่อให้ทุกคน Download ซึ่งเป็นตัวที่ผมเคยใช้สมัครงาน หวังว่าคงสามารถช่วยให้หลายคนประหยัดเวลาในการเขียนสักนิดก็ยังดีนะครับ....เกือบลืม Resume' ที่ดีไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 นะครับ...

DOWNLOAD : Resume'

2 comments:

  1. ขอบคุณมากครับ

    ReplyDelete
  2. ลงfileให้อีกรอบได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

    ReplyDelete